Kontakt oss

Zoom ut med minus tegnet for å få oversikt hvor Otra hyttegrend ligger.

Byggmester Terje Øyna

(+47) 916 48 495

post@terjeoyna.no

Facebook - Otra hyttegrend

Grunneier Aslak Øyna 

(+47) 911 54 432

Aslakoyna@gmail.com